Milí jogíni,

situace kolem nás se pomalu mění k lepšímu a znovu vysvitlo slunce:). Prvotní paralyzující obavy se pomalu rozptylují a my se opět pozvolna navracíme k běžnému životu. Věřme, že čas v karanténách či ústraní nám připomněl cosi jako pojem trvalé skutečné hodnoty",  a ty v nás budou rezonovat ještě dlouho po návratu k běžným činnostem, k práci, a nebuďme naivní .. k honbě za mamonem.

S pozvolným uvolněním vládních omezení se i my opět vracíme k tomu, co milujeme, na čem nám záleží. K lidem a jógové praxi, kterou se snažíme předávat dále. Praxi směřující nás k uvědomění si své skutečné existence, svých činů, jejich důsledků a přijetí nezměnitelného.

Opět tedy otevíráme vedle induviduálních i veřejné lekce. Ty samozřejmě nemohou probíhat v takovém počtu na jaký jsme byli zvyklí a je potřeba respektovat určitá hygienická opatření.Veřejné lekce budou otevřeny od pondělí 25/05, a to pro maximální počet 9 klientů. S ohledem na zajištění hygienických nároků vás žádáme o  nošení si vlastních podložek či pomůcek (deky, bločky, pásky). Nevlastní-li někdo jógamatku, po domluvě zajistíme studiovou. S ohledem na zákaz využívání šaten, klienty žádáme o příchod i odchod ve cvičebním oblečení. Sprchování se ve studiu, bohužel taktéž není možné.

Rezervace jsou opravdu NUTNÉ a je možné je provést přes rezervační formulář na našich web stránkách v záložce rozvrh. Prosíme o respektování storna lekcí s dostatečným předstihem. U ranních lekcí je to nejméně 12h předem a u večerních pak 3h.

Provedením rezervace vyjadřujete čestné prohlášení, že si nejste vědomi odchylky vašeho zdravotního stavu od standardu, tedy svého nakažení virem či jinou přenosnou nemocí.

I nadále je možné si rezervovat individuální lekci viz formulář níže či na adrese  studio@yogaprana.cz

Věříme, že i přes tento lehký diskomfort se brzy uvidíme a těšíme se na vás. 

Yoga Prana Team