Rozvrh

Prosíme o včasný příchod, nejlépe 10 minut před lekcí.
Rezervace je nutná. Jsme opravdu malé studio, prosíme dodržujte storno podmínky.
U ranních a dopoledních lekcí je storno nejméně 12 hodin před začátkem.
U odpoledních a večerních lekcí min. 3 hodiny předem.
Konání lekce je podmíněno minimálně 2 zaregistrovanými cvičícími.
Nebude-li rezervace zrušena v souladu se storno podmínkami, může být lekce účtována v plné výši.
Do odvolání je také nutno dodržovat hygienické podmínky umožňující studiu fungovat, byť v omezené míře.
Proto prosíme o nošení si vlastních podložek či pomůcek. Nevlastní-li někdo jógamatku, po domluvě zajistíme studiovou.
S ohledem na zákaz využívání šaten, klienty žádáme o příchod i odchod ve cvičebním oblečení.
Sprchování se ve studiu, bohužel také není možné.

Děkujeme.


Zrušit rezervaci